1. Allmänt

1.1
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kund”) gör en beställning via www.cubiqe.com och därtill hörande sidor, (”Webbplatsen”).  Avtal ingås mellan Kund och Cubiqe Furniture AB, org. nr. 559140-5054 (”Cubiqe”).

1.2
Cubiqe säljer inte varor till personer under 18 år.

1.3
Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av Cubiqe. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Cubiqe. Cubiqe reserverar sig för eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen.

2. Avtal och beställning

2.1
För att kunna göra ett köp via www.cubiqe.com måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden även att följa dessa, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av cookies enligt nedan villkor. Ett avtal om köp, för vilket dessa Villkor tillämpas, ingås först när Cubiqe skriftligen bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse. I enskilda fall kan Cubiqe neka en beställning.

2.2
I samband med att Kunden gör sin beställning på Webbplatsen – skapar Cubiqe ett ordererkännande och så snart som möjligt skickas därefter en orderbekräftelse med mer detaljerad information om leveranstider till den emailadress som Kunden registrerat i samband me köpet. En beställning kan endast bekräftas om om Kundens uppgifter är riktiga och kan fastställas.

3. Kunduppgifter mm

3.1
Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständigt ifyllda. Kund ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter.

Cubiqe sparar sina kunders information för att underlätta beställningsprocessen. Cubiqe kommer aldrig sälja eller överlåta en Kunds kontakt- eller personuppgifter till 3:e part. Vid utvalda tillfällen kan Cubiqe göra emailutskick med syfte om att berätta om dess produkter eller nyheter. Du kan alltid begära att få dina uppgifter raderade när som helst.

4. Priser och betalning

4.1
Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på sidan. Priser anges i svenska kronor inklusive moms för alla EU-länder. För kunder utanför EU redovisas ingen moms. Avgifter för transport för hemleverans anges separat.

4.2
Cubiqe förbehåller sig rätten att när som helst ändra priserna eller korrigera dessa vid eventuella fel.

4.2
Kunden kan välja att betala sina produkter enligt följande alternativ, kortbetalning, delbetalning eller genom faktura.

Vid betalning använder sig Cubiqe av tredjepartsleverantören Klarna som erbjuder olika betalningslösningar. När Kunden godkänner betalningen godkänner denna även att det är Klarnas villkor för betalning som gäller. För villkoren vänligen klicka här.

5. Leverans & hämtning av varor

5.1
Cubiqe erbjuder olika fraktalternativ beroende på vilken produkt som Kunden köpt. Alla produkter har olika mått och vikt vilket påverkar fraktkostnaderna.

Vår strävan är att kunden skall ha sina varor hemma på ca 4-6 veckor men påverkas av flera faktorer såsom var Kunden bor i landet, tillgänglighet (öar svårare att nå) samt faktorer som röda dagar och helgdagar.

I de fall en vara returneras till Cubiqe av tillämpligt fraktbolag på grund av att Kund inte varit anträffbar på uppgivet telefonnummer eller inte tagit emot leveransen på överenskommen tid, förbehåller sig Cubiqe rätten att debitera Kunden en avgift för att täcka extra transportkostnader för returfrakt samt returadministration. I de fall tillämpligt fraktbolag kommit överens med Kunden om dag och tid för leverans men denne inte finns på plats vid leveranstillfället, kan en extra avgift för ett nytt leveransförsök tillkomma.

5.2
Avvikelser kan ske från angivna leveransdatum. Vid leveransförsening meddelar fraktpartner eller Cubiqe Kunden detta och fortsätter bevaka beställningen.

5.3
Mindre paket innehållandes handtag, ben & varuprover skickas till postombud/utlämningsställe. Kunden ska hämta beställd vara inom 14 dagar från det att avisering mottagits.

5.4
I det fall Kunden i samband med sin beställning av vara på Webbplatsen köpt en transporttjänst för hemleverans av densamma förutsätter detta att transport med lastbil kan ske på allmän väg fram till den fastighet Kunden önskar leverans och att sådan transport kan ske utan att transporten sker via en eller flera färjor (motsvarande). Gotland är dock undantaget denna bestämmelse. I vissa fall täcker samma postnummer både fastland och öar vilket omöjliggör hantering av frakttjänster på ett korrekt sätt på Webbplatsen för sådana postnummer.

5.5
Inbärning av vara förutsätter att platsen dit varan – i emballerat skick – ska bäras är åtkomlig utan risk för person- eller sakskada. Vara bärs inte till utrymme som innebär fara att varan kan ta skada eller att den eller de personer som bär varan utsätts för arbetsskaderisk.

6. Ångerrätt

6.1
Cubiqe arbetar för nöjda kunder och gör alltid sitt yttersta för att detta skall upplevas. Ibland kan det dock bli fel och Kunden av någon anledning vill ångra sig så har Kunden 14 dagars ångerrätt enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden alltid har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Cubiqe detta inom 14 dagar från att denne eller någon av Kunden angiven person tagit emot den beställda varan (ångerfristen). Kunden ska uppge namn, adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Kunden kan också välja att utöva sin ångerrätt genom att skicka den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram.

Returer skalla anmälas till order@cubiqe.com

6.2
Ångerrätten gäller inte för varor som tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel. I samband med en beställning av en sådan vara för vilken ångerrätt inte gäller får du som Kund tydlig information om detta, dels då varukorgen fylls på Webbplatsen och dels på det ordererkännande och den orderbekräftelse som skickas till dig som Kund i samband med köpet.

6.3
Kunden står för returfrakt och ska returnera varan omonterad, väl emballerad, i oanvänt skick och helst i originalemballage. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum Kunden meddelat Cubiqe att Kunden önskar utöva sin ångerrätt. Vid frågor kring returfrakten kan Kunden kontakta vår Kundservice.

6.5
Om Kunden har returnerat en vara som är köpt via Cubiqe betalar Cubiqe tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan, exklusive eventuella leveranskostnader. På det belopp som ska återbetalas har Cubiqe rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att du som Kund har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

6.6
Cubiqe betalar tillbaka beloppet senast inom 14 dagar från och med det datum Cubiqe fick meddelande om kundens ångerrätt. Cubiqe har rätt att invänta varan för inspektion innan återbetalning Återbetalningen kommer att ske till dig som Kund via det betalningsalternativ som Kunden ursprungligen valt vid köptillfället.

6.7
Retur av vara ska göras till:

Cubiqe Furniture AB

c/o Noas Snickeri

543 50 Tibro

7. Reklamation

7.1
Kund har alltid tre års reklamationsrätt på varor gällande materialets ursprung och fel uppkomna under produktion. Fel som uppstått vid egen åverkan och förändring av produkten omfattas inte av garantin. Cubiqe ansvarar för varan tills den är levererad.

7.2
Cubiqe står för returfrakten vid godkända reklamationer.

8. Ändring av Villkoren

8.1
Cubiqe förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden.

9. Tillämplig lag och tvist

9.1
Vid eventuell tvist följer Cubiqe beslut från Allmänna reklamationsnämnden. Allmänna reklamationsnämnden nås antingen via hemsidan www.arn.se eller adress Box 174, 101 23 Stockholm. Du kan även klaga via EU:s online plattform för tvistlösning som du når här.

9.2
Eventuell tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och skall slutligen avgöras i allmän domstol med Stockholms Tingsrätt som första instans.

Uppdaterad 2020-07-29

Din varukorg

×